Friday, 12 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » DEKALB Inovativni centar za bolji prinos

DEKALB Inovativni centar za bolji prinos

setva kukuruza

Inovativni centar DEKALB

Inovativni centar DEKALB – mesto za novosti iz primene nauke u poljoprivredi. Ovaj put ?ete ?uti kako Vam nauka pomaže da postignete najbolje rezultate u uzgoju kukuruza.

Dragi prijatelji,

Pozivamo vas da budete naši gosti na tradicionalnom Inovativnom centru koji ?e se ove godine održati tri dana, 6., 7. i 8. septembar na Almex-ovom imanju u Temerinu. Ukoliko ste iz Banata do?ite 6.9., 7.9. je predvi?en za ljude iz Srema, Brani?eva i Centralne Srbije a 8.9. za komšije iz Ba?ke.

Ove godine doga?aj organizuju kompanije Monsanto Serbia, Almex, BASF i Timac Agro Balkans.

O?ekuju vas zanimljivi ogledi sa kukuruzom koji ?e vam pokazati šta je sve novo u svetu ratarstva kao i kvalitetan zabavni program i takmi?enja.

Ukratko, program ?e izgledati ovako:

10.00 sati: Okupljanje na Almex-ovom imanju i doru?ak

11.00 sati: Pozdravna re? doma?ina

11.30 sati: Obilazak ogleda

13.30 sati: Ru?ak, druženje i zabavni program

16.00 sati: Završetak programa

DEKALB Srbija