Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište ceneTržište cene –  predvi?a se žetva u EU na 145,1 Mil.t za 2016/2017 vs. 142,8 Mil.t predvi?enih prošlog meseca jer su vremenski uslovi bili povoljni, ali sada su zabrinuti zbog velikih padavina u Evropi. Komisija je revidirala naviše svoje izvozne procene za 2016/2017 na 29 Mil.t pšenice vs. 27 mil.t procene prošlog meseca. Prelazne zalihe se procenjuju na 18,4 Mil.t. Tako?e se procenjuje za je?am proizvodnja na 62,2 Mil.t, a na 65,8 Mil.t za kukuruz.

Evropsko tržište

Evropska pšenice i dalje je vrlo konkurentna na me?unarodnoj sceni, što potvr?uje novim nedeljnim sertifikatima za izvoz sa 740 000 tona pšenice, ukupan izvoz pšenice do sada u sezoni, je 28,2 Mil.t protiv 29,3 Mil.t prošle godine u isto doba godine.

Kukuruz beleži oslonac u blagom porastu cena kukuruza u Chicagu, iako proizvo?a?i sto?ne hrane favorizuju pšenicu od kukuruza u svojim formulacijama.

Cene uljane repice su prili?no stabilne. Evropska komisija je objavila proizvodne prognoze za sezonu 2016/17 na 22 Mil.t .

US dolar i dalje prili?no stabilan u odnosu na euro, glavni operateri sada o?ekuju slede?i FED sastanak Centralne banke SAD i engleski referenduma od 23. juna, o ostanku u EU. Cena sirove nafte od 49,33 US$/barel podržava trend rasta cena uljnih kultura.

Pad vrednosti eura ispod 1,12 vs US dolar podupire cene žitarica i stare i nove žetve. Tržište beleži novi rast cena kukuruza. Za staru berbu, cene su sada blizu nivoa iz po?etka januara.

pšenica , maj 2016,                               159,00 eura/t,  septembar, 167,00 eura/t;

durum, maj  2016.,                               255,00 eura/t.

je?am, maj 2016.,                                  145,00 eura/t.

pivarski je?am, maj 2016.,                 177,00 eura/t,

kukuruz, maj 2016,                              166,00 eura/t.    jun 171,25  eura/t;

uljana repica, maj 2016                      376.00  eura/t.  avgust 374,00 eura/t;

suncokret, maj 2016,                           375,00 eura/t

Ameri?ko tržište

 Tržište je danas  zatvoreno zbog Memorial Day. U petak je zabeležen dobar promet kukuruza zbog slabih mogu?nosti njegove proizvodnje u Brazilu.

Izvoz kukuruza je nadmašio o?ekivanja – 1,381 Mil.t, dok su se ispunila o?ekivanja izvoza soje. Izvozni rezultat za pšenicu još jednom razo?aravaju?i.

 cene  SAD, žetva 2015.  ( petak, 27. maj )

pšenica, jul 2016,                    4,8075 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, jul 2016                    4,1325 $/bušel,   (cca 25,4016 kg )

soja zrno, jul 2016,                10,8725 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, jul2016,        402,40  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

argentiskiARGENTINA – Monsanto preti napuštanjem argentinskog tržišta semena soje.To je potez koji bi mogao ograni?iti izvoz glavnog useva u zemlji, nakon neslaganja sa vladom oko inspekcijskog nadzora  genetski modifikovane soje. Uzgoj soje je vrlo brzo širio u zadnjih 20 godina. Argentina se u velikoj meri oslanja se na Monsantove genetske tehnologije za proizvodnju soje. Tehnologija ?ini biljke soje otpornim na glifosat herbicid, koji ubija ve?inu korova koji raste u Argentini.  Spor je eksplodirao nakon što je Monsanto zatražio da argentinskim izvoznicima pregleda pošiljke soje kako bi se osiguralo da su uzgajiva?i platili autorska prava za korištenje njihovih proizvode. Argentinska vlada je kazala da takve inspekcije prvo mora biti odobrena od strane vlade.

Povla?enje Monsanta mogao bi uskratiti argentinske uzgajiva?e da ne koriste novu ‘Xtend’technology”, ?iji je cilj pove?anje prinosa soje i kontrolu nad glifosat otpornim širokolisnim korovima. Argentina, tre?i najve?i svetski izvoznik sirove soje, o?ekuje za žetvu 56 miliona tona useva ove godine.

Crnomorsko tržište

Terminski ugovori za je?am u kampanji 2016/17, beleži zastoj. Trgovci su spremni platiti oko 135US $/ t (dostavljene u luku) u odnosu na 165 $ / t za kukuruz. O?ekivani pad kineske potražnje je?ma jako uti?e na to tržište koje ?e sada morati da se fokusira na Saudijsku-Arabiju.

S obzirom na ukupne trendove i niske cene, poljoprivrednicima je  teško potpisati bilo kakve ugovore, u nadi za boljim spot cena kasnije nakon što se prve koli?ine donesu sa polja.

Ukrajina izvozi 150.000 t pšenice i Rusije 223.000 t. Možemo primetiti blagi pad FOB baznih cena po 2 do 3 $ / t tokom prošle nedelje. Ipak, ruska pšenica za mlevenje, sa 12,5% proteina, i dalje beleži oko 190 US$ / tona.